info@vhn.org030 - 693 00 40
English  Deutsch

De duurzaamheid van hout

De duurzaamheid van hout.

Het gebruik van hout levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Wanneer hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (met een PEFC of FSC certificaat) is hout daarom een buitengewoon duurzame grondstof. Dat komt vooral omdat de productie en verwerking van hout erg weinig energie kosten. Hout heeft daardoor een super lage CO2 footprint. Bovendien kan hout als vervanging dienen van aluminium, staal en kunststoffen, waarvan de productie en verwerking juist veel energie kosten. De klimaatdoelstellingen zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid broeikasgas (vooral CO2) in de atmosfeer. Het gebruik van hout draagt hieraan volop bij doordat in hout CO2 is vastgelegd. In iedere m3 hout is ongeveer 0,9 ton CO2 opgeslagen. Daarnaast bespaar je door het gebruik van hout een andere grondstof, zoals aluminium, staal of beton. Met iedere m3 hout die een andere grondstof vervangt, bespaar je zelfs gemiddeld 1,1 ton CO2 emissie in de atmosfeer. Tel de 0,9 ton CO2 die in het hout is vastgelegd daarbij op, en je snapt dat het gebruik van een m3 hout 2 ton CO2 bespaart.

Daarnaast is hout bij uitstek een circulaire grondstof. Hout groeit in bossen. Bomen zetten onder invloed van zonlicht en water de CO2 in de lucht om in hout. Dat hout kan worden gebruikt in tal van toepassingen. En als dat hout tenslotte aan het einde van zijn levensduur wordt omgezet in energie komt er CO2 vrij die door de bomen weer wordt omgezet in… hout! De circulariteit van de grondstof hout begint dus al in het bos.

Zolang hout (bijvoorbeeld als bouwmateriaal) intact blijft, komt de opgeslagen CO2 niet vrij. Pas wanneer hout wordt verbrand of wanneer het door natuurlijke processen wordt afgebroken, komt de CO2 weer vrij in de atmosfeer. Door hout te verduurzamen en daarmee te beschermen tegen natuurlijke afbraak, verleng je de levensduur. Dat betekent dus dat het verduurzamen van hout ook het vrijkomen van CO2 afremt! Verduurzaming van hout draagt op deze manier dus bij aan het verkleinen van de klimaatproblematiek.

 

Duurzaamheid en duurzaamheid

In het Nederlands wordt het woord duurzaamheid op twee manieren gebruikt:

Duurzaam hout is hout dat geoogst is uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit wil zeggen dat het bosbeheer en de oogst van hout 
zodanig zijn, dat de planten en dieren die in het bos leven en de mensen die in het bos leven en werken geen nadeel ondervinden van 
het bosbeheer en van de houtoogst. Wereldwijd wordt dit hout voorzien van een PEFC- of FSC-keurmerk, zodat de consument weet dat 
hij met het gebruik van dit hout bijdraagt aan duurzaam bosbeheer. In het Engels noemen we deze vorm van duurzaamheid: sustainable.

Duurzaam hout is hout dat door een behandeling (die meestal diep in het hout doordringt), weerbaar is gemaakt tegen de natuurlijke 
afbraakprocessen. Dit hout blijft dus langer sterk en daardoor hoeven we het minder vaak te vervangen. We zijn door verduurzaming dus 
zuiniger met hout. Dit duurzaam heet in het Engels: durable.

En goed beschouwd is durable óók sustainable want door hout langer in gebruik te houden, hoeven we er minder van te oogsten.