Wetgeving en beleid > Voedsel en Waren Autoriteit

De Voedsel en Waren Autoriteit vroeger beter bekend als de Keuringsdienst van Waren heeft onder meer tot taak toe te zien op de veiligheid van producten. Daartoe behoort ook verduurzaamd hout en producten die ervan zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen. Er is daaraan uitgebreid en veelvuldig onderzoek verricht door verschillende onderzoeksinstellingen met inbegrip van het RIVM. De eindconclusie was steeds: verduurzaamd houten speeltoestellen zijn veilig. Dat is al sinds jaar en dag bekend, maar af en toe zijn er berichten die ontstaan omdat de eigenschappen van een middel worden toegeschreven aan het hout dat ermee is behandeld. Dat is onjuist.

De veiligheid van speeltoestellen wordt geregeld met het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
De wet geldt voor speeltoestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor openbare gelegenheden. Het Attractiebesluit strekt zich uit over de gehele levensduur van een toestel (de ontwikkeling, het ontwerp, de productie, de handel, de plaatsing, het onderhoud en het gebruik) en heeft twee invalshoeken:

  • de veiligheid van het speeltoestel zelf (= de verantwoordelijkheid van de producent)
  • de verantwoordelijkheid van de beheerder voor de veiligheid van het toestel.

In deze wet staat dat speeltoestellen veilig moeten zijn, ze moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De wet hanteert bij toepassing van de veiligheidseisen Europese Normen, de EN 1176 en EN 1177. Nieuwe toestellen moeten zijn voorzien van een certificaat van typekeuring, een bouwtekening en een logboek.

Trampolines, skateboardbanen, watertoestellen, waterglijbanen, speeltoestellen voor gehandicapten, tenzij het gaat om therapeutische toestellen, vallen ook onder het besluit. Zelfs kunstwerken met een duidelijke speelfunctie moeten voldoen aan het Besluit.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395