Milieu

Houtverduurzamingsmiddelen en houtverduurzamingsbedrijven staan soms bloot aan felle aanvallen vanuit milieubescherminghoek. De eisen die men stelt aan houtverduurzamingsproducten zijn in bepaalde gevallen zelfs onrealistisch hoog. Die reactie kan misschien te maken hebben met het feit dat de mens het instinctief verkeerd vindt dat het bij uitstek natuurlijke materiaal op een ‘onnatuurlijke’ manier behandeld wordt. Niettemin is er veel te zeggen in het voordeel van de houtverduurzaming:

  • door de langere levensduur van het bouwelement moet minder snel tot vervanging overgegaan worden; men springt zuiniger om met een natuurlijke grondstof.
  • hout, dat het milieuvriendelijke materiaal bij uitstek is, kan in bepaalde gevallen dankzij de houtverduurzaming de plaats innemen van minder milieuvriendelijke bouwmaterialen.
  • dankzij de houtverduurzaming kan men voor bepaalde toepassingen ook minder duurzame, doch vaak snelgroeiende boomsoorten gebruiken. Dit verbreedt de mogelijkheden om tot een doelmatige land- en bosbouwplanning te komen.

Het valt echter niet te ontkennen dat, zeker in het verleden, anders met bestrijdingsmiddelen werd omgesprongen, zowel in de landbouw als bij de houtbescherming.
De zorg voor milieu staat sinds eind jaren tachtig centraal in de aandacht van de houtverduurzamingsbedrijven en de overheid. Die aandacht heeft ook wat opgeleverd: de Nederlandse professionele houtverduurzaming bevindt zich zowel verduurzamingstechnisch als milieutechnisch aan de wereldtop. Nergens is de zorg voor milieuaspecten in de regelgeving en in de bedrijfsvoering zover in praktijk gebracht als in Nederland.
Die toonaangevende positie brengt met zich mee dat herkenbaar volgens deze regelgeving verduurzaamd hout is erkend als DuBo - duurzaam bouwen materiaal. Materiaal dat voldoet aan de eisen van de duurzame samenleving. De wet- en regelgeving die dit waarborgt vindt u elders op deze site.

Producten met een slechte faam, zoals PCP en lindaan, kunnen reeds vele jaren niet meer gebruikt worden voor de houtbescherming. De huidige generatie houtbeschermingsmiddelen waarbij Nederlandse bedrijven een voortrekkersrol hebben gespeeld, staan wat het milieuaspect betreft mijlenver boven hun voorgangers en uiteraard is vooral ook het effect op de mens het voorwerp geweest van uitgebreid onderzoek (o.m. VROM, RIVM, maar ook in het buitenland).

Houtverduurzamingsmiddelen zijn biociden. Bij een zorgvuldig gebruik volgens de regels zijn de milieuvoordelen echt veel groter dan de nadelen. (Fins onderzoek in een levenscyclusanalyse toonde o.m. aan dat de milieubelasting van onverduurzaamde houten speeltoestellen zelfs groter was dan van verduurzaamde.)

Life cycle assessment of borate-treated lumber with comparison to galvanized steel framing (pdf)

Life cycle assessment of ACQ-treated lumber with comparison to wood plasticcomposite decking (pdf)
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395