Kyoto

Het doel van de Kyoto afspraken is te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen vermindert. CO2 is een belangrijk broeikasgas dat bij energieproductie en verbranding vrijkomt. Om dat te beperken is een duurzame energieproductie nodig (zon, wind,water, biomassa) en zuinig energiegebruik.

Het gebruik van hout past prima in die benadering. Immers hout kost in productie, oogst, transport, verwerking en toepassing heel weinig energie – zeker in vergelijking met beton, staal, glas en aluminium. En bovendien levert het ook weer energie op bij gecontroleerde verbranding aan het eind van de levenscyclus.

Hout is over de hele levenscyclus CO2 neutraal

Hout is een zeer schoon product waarin veel CO2 is opgeslagen. Hoe langer dat hout als product in gebruik blijft hoe langer de CO2 in opslag blijft. Dat gegeven speelt een rol in verband met het broeikaseffect. Want door verbranding van fossiele brandstoffen komt er meer CO2 in de atmosfeer en warmt de aarde verder op. Het is dus van belang zoveel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig op te slaan respectievelijk te voorkomen dat er extra CO2 wordt toegevoegd.

Dat kan door hout te gebruiken. Als hout langdurig wordt gebruikt - en dat kan bij een goede verduurzaming - wordt de CO2 ook duurzaam aan de atmosfeer onttrokken. Als hout ná gebruik (en hergebruik) in het afvalstadium als brandstof voor energieopwekking wordt benut is het een CO2 neutrale brandstof geweest. Er wordt dan immers niet meer CO2 aan de atmosfeer terug gegeven als er ooit tijdens de groei in het bos uit is opgenomen.

Nationale overheden en energiemaatschappijen in alle lidstaten van de EU hebben inmiddels als beleid om een deel van de energiebehoefte uit biomassa op te wekken. Als gevolg daarvan wordt ook in Nederland gewerkt aan projecten om hout – zowel vers (snoei)hout uit beplantingen als zagerijrestproducten als oud hout – in speciale installaties om te zetten in energie. Ook bijstook in kolencentrales is inmiddels praktijk.

Wie meer wil weten klikt op onderstaand factsheets.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395