Duurzaam bosbeheer

De ecologische duurzaamheid van het bouwmateriaal hout is niet te overtreffen. De basis van alle houtproducten is het bos. Goed bosbeheer en verantwoorde houtoogst zorgen voor een eindeloze houtproductie en opeenvolging van oud bos door nieuwe bos.

Bladgroen, CO2, water en zonlicht zijn de ingrediënten voor de dagelijkse aanmaak van nieuw hout. De natuur doet zijn werk en de mens hoeft maar weinig bij te sturen in dit productieproces. Geen grote hallen, schoorstenen, machines, mijnschachten, rookpluimen, installaties en pijpleidingen: stilte, zuurstof, vogels, planten en dieren zijn de bijverschijnselen van houtproductie.

Het goed geregelde bosbeheer in Midden- en Noord Europa kent een zorgvuldig oogstbeleid. Dat zorgt er voor dat er niet meer hout wordt geoogst dan er van nature bijgroeit. Na eindkap wordt er weer opnieuw geplant of is er sprake van een behoorlijke natuurlijke verjonging.

Het resultaat van dit goed georganiseerde bosbeheer is dat de staande houtvoorraad in dit deel van de wereld toeneemt.

Certificering duurzaam bosbeheer
De bewijsvoering voor het duurzame karakter van het bosbeheer is de laatste jaren in ontwikkeling. De behoefte daaraan ontstond door zorg over de duurzame instandhouding van het tropisch regenbos. Maar ook daar worden nu beheers- en oogstsystemen ontwikkeld die een continue houtoogst zullen mogelijk maken. Dat is technisch, organisatorisch en politiek nog een hele kluif.

Daarbij komen allerlei vragen naar voren:

  • Waarom bemoeien jullie je alleen met ons bosbeheer en niet met dan van de andere houtproducerende landen?
  • Wat moeten wij doen met bijvoorbeeld de nomaden die al zwervend stukken bos moeten kappen om op die grond te kunnen overleven?
  • Wie bepaalt er wat duurzaam bosbeheer is?
  • Wie bepaalt er wat legale kap is?

Inspectie en certificaatverlening door een onafhankelijke deskundige organisatie moeten vervolgens het bewijs leveren dat hout ook echt afkomstig is uit duurzaam beheerd bos.

Ook in Europa wordt gewerkt aan de certificering van het duurzame bosbeheer. Daarvoor zijn verschillende systemen in ontwikkeling. (FSC, PEFC). Ook in andere delen van de wereld bestaan certificeringsystemen (CSA, MTCC, SFI).

De Nederlandse overheid, bedrijfsleven en NGO’s hebben jarenlang overlegd om te komen tot één standaard voor duurzaam bosbeheer “de BRL”. Op basis van die standaard kan worden beoordeeld of hout afkomstig is uit bosbeheer dat aan die BRL eisen voldoet. Een toetsingscommissie heeft het systeem intussen getest en tegen het eind van dit jaar zal de overheid aangeven hoe de BRL systematisch gaat werken en welke certificeringsystemen ‘groen licht’ krijgen.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395