Wetgeving en beleid > Opslag verduurzaamd hout

In het Besluit Bouw- en Houtbedrijven Milieubeheer van 22 juli 2000 zijn bepalingen opgenomen over de opslagcondities voor "verduurzaamd hout".
Het is van belang hierbij te bedenken dat waar dit besluit spreekt over "houtverduurzamen" en "de opslag van verduurzaamd hout" dat slechts betrekking heeft op de activiteit dompelen. Dat er voor de opslag van gedompeld hout aanvullende eisen zijn heeft te maken met de omstandigheid dat de Minister destijds (1992) nog geen uitloogkarakteristieken heeft vastgesteld voor op die manier behandeld hout. Bodemverontreiniging moet dan dus door andere maatregelen worden voorkomen.
Relevante passages uit dat besluit en in aanvulling daarop: afstand tot erfgrens.

Aan de opslag van KOMO gecertificeerd hout worden geen nadere eisen gesteld.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395