Verduurzamen van hout (techniek) > Hoe duurzaam is duurzaam?

De Europese norm NEN-EN 335 geeft de volgende indeling van gebruiksklassen:

Gebruiks
Klasse
ToepassingBevochtigingsgraad
Houtvochtgehalte
Voorbeelden
toepassing
1geen grondcontact, beschut en droogpermanent droogmaximaal 20%binnenshuis, balklagen, gordingen
2geen grondcontact, beschut met risico op vochtbelastingtoevallige blootstelling aan vochttijdelijk > 20%hellende daken, warm plat dak, houtskeletbouw
3geen grondcontact, onbeschutregelmatige blootstelling aan vochtregelmatig > 20%geveltimmerwerk, koud plat dak
4in contact met grond of zoet waterpermanente blootstelling aan vocht uit de grond of aan zoet waterpermanent > 20%palen, speelwerktuigen, beschoeiingen, damwanden
5in contact met zout waterpermanente blootstelling aan zout waterpermanent > 20%havenwerken, kustverdediging

Houtsoorten verschillen sterk in natuurlijke duurzaamheid. Dat heeft te maken met hoe het hout is opgebouwd. Heel algemeen kun je stellen dat spinthout geen hoge natuurlijke duurzaamheid heeft, dat kernhout het duurzaamste deel van het hout is en dat naaldhout minder duurzaam is dan tropisch loofhout. Er zijn natuurlijk talloze uitzonderingen op deze regel.
Indicaties van de natuurlijke duurzaamheid worden gegeven op basis van de norm NEN-EN 350-2.

De natuurlijke duurzaamheid tegen insecten wordt afgemeten aan de gevoeligheid voor aantasting door de gewone houtwormkever (Anobium) en de huisboktor (Hylotrupes). De gewone houtwormkever tast alleen spinthout aan en de huisboktor komt alleen in naaldhout voor.

Duurzaamheidsklasse indeling van hout tegen insecten
klasse omschrijving
D
duurzaam
S
gevoelig voor aantasting
SH
zowel kern- als spinthout gevoelig voor aantasting

Tot slot is er nog de natuurlijke duurzaamheid van kernhout bij gebruik in zout en brak water. Daarin komen vaak mariene boorders, paalworm en gribbel, voor.

Duurzaamheidsklasse indeling van kernhout tegen mariene boorders
klasseomschrijving
D
duurzaam
M
matig duurzaam
S
gevoelig voor aantasting
Het spinthout van alle houtsoorten is altijd gevoelig voor aantasting

Een overzicht van de natuurlijke duurzaamheid van een aantal veel gebruikte houtsoorten is in een tabel opgenomen.

In gevallen dat de natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort in een bepaalde risicoklasse niet voldoende is, kan deze worden verbeterd door het hout te verduurzamen. NEN-EN 460 geeft aan wanneer dat nodig is.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395