Wetgeving en beleid > CCA wetgeving

In Nederland wordt, net als in de rest van Europa, het verduurzamingsmiddel CCA niet meer gebruikt en komt er dus ook geen nieuw CCA-hout op de markt.

Bestaande toepassingen:
Hout dat vóór 30 september 2007 in gebruik of in de handel was mag op zijn plaats blijven en verder worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur.
Tweedehands gebruik van zulk hout is toegestaan voor de sinds 30 juni 2004 toegelaten toepassingen:

 • voor de utiliteitsbouw
 • voor bruggen
 • als constructiehout in zoetwatergebieden en in brak water, bv. voor aanlegsteigers en bruggen
 • voor geluidsbarrières
 • voor lawineweringen
 • voor veiligheidshekken en vangrails langs snelwegen
 • als afrasteringspalen van rond naaldhout zonder bast, voor de veeteelt
 • voor steunmuren
 • voor telefoon- en elektriciteitspalen
 • als ondergrondse dwarsliggers
Niet toegestaan:
 • voor de woningbouw, ongeacht het doel;
 • voor toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat;
 • in zee;
 • voor landbouwdoeleinden, m.u.v. gebruik als afrasteringspalen voor de veeteelt:
 • voor toepassingen waarbij het behandelde hout in contact kan komen met halffabrikaten of eindproducten die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

Het uit de markt nemen van CCA is een consequentie van de Biocidenwetgeving. De hierna gemelde wetten hebben hun praktische betekenis dan ook grotendeels verloren.

Richtlijn 2003/2/EG van de Commissie van 6 januari 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van arseen (tiende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit met arseenverbindingen behandeld hout Wms
Besluit van 17 mei 2004, houdende regels met betrekking tot met arseenverbindingen behandeld hout en wijziging van enige andere algemene maatregelen van bestuur

Richtlijn 2006/139/EG van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat de beperking van het in de handel brengen en het gebruik van arseenverbindingen betreft met het oog op de aanpassing van bijlage I aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395