Wetgeving en beleid > Biocidenbeleid

VROM wil veilig gebruik van biociden
(Persbericht Ministerie van VROM - 26/01/2007)
Een groot deel van de bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw (biociden) wordt gebruikt zonder dat de risico's voor mens en milieu bekend zijn. Staatssecretaris Van Geel (milieu) wil daarom meer inzicht in de mogelijke risico's van biociden. Het is van belang dat deze stoffen veilig kunnen worden toegepast. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Om een beter zicht te krijgen op het gebruik en de risico's van biociden, zal onderzoek worden gedaan naar het gebruik van biociden. Er zijn duidelijke signalen dat biociden gebruikt worden, zonder dat bekend is wat de risico's zijn. Om te bepalen of deze stoffen veilig kunnen worden toegepast, moeten zij zo spoedig mogelijk worden beoordeeld. De meest risicovolle stoffen zullen het eerst worden onderzocht. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB).

Veel biociden zijn nog niet beoordeeld door het CTB. VROM vindt het van belang dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt en wil daarom de toelatingsprocedure vereenvoudigen. Streven is dat bij toepassingen waarvoor een biocide nodig is, er een veilig en effectief middel beschikbaar is. Voor de biociden waar risico's bestaan op resistentie moet het gebruik van biociden worden beperkt.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die ook in en om het huis worden gebruikt. Het gaat om bijvoorbeeld aangroeiwerende verven, insecticiden, houtconserveringsmiddelen, desinfecterende middelen en ongediertebestrijding. Biociden hebben als voordeel dat ze bijvoorbeeld rot of bederf kunnen voorkomen, maar als nadeel dat ze ook een gevaar kunnen opleveren voor mens en milieu.


Download
Kamerbrief bij Beleidsprogramma Biociden (pdf, 11 KB)
Beleidsprogramma Biociden (pdf, 123 KB)

Voor de professionele houtverduurzaming is al sinds de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in de praktijk georganiseerd dat middelen alleen worden toegepast ná toelating. Die is steeds aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkeling van regelgeving.
In andere sectoren – de biocidenrichtlijn onderscheidt er 23 – is dat vaak nog niet het geval.
Specifiek beleid voor houtverduurzaming en verduurzaamd hout ligt niet meer in de planning omdat de doelstelling in het Beleidsplan Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen uit 1996 goeddeels zijn gerealiseerd: “Gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan bijvoorbeeld methylbromide en creosoot- of arseenhoudende houtverduurzamingsmiddelen zijn sterk verminderd”.
© 2010 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395