SKH

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. Gaandeweg heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

In de loop der jaren is daardoor binnen SKH een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd. Hout en bouw hebben voor ons geen geheimen meer. En vanwege de opgebouwde, grote diversiteit in kennis kunnen ook zaken die buiten de bouw- of houtsector vallen, onder de loep worden genomen. De certificeringsprocedures die SKH heeft geregisseerd aangaande afvalzakken, speeltoestellen en schoolmeubelen zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

www.skh.org

Stichting Bouwkwaliteit | SBK

SBK heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de bouwsector te coördineren en te harmoniseren.

Om dat doel te realiseren voert SBK de volgende taken uit:

  • Het beheren van collectieve merken, zoals KOMO, die worden gebruikt voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van certificatie en attestering in de bouw; SBK heeft met 25 geaccrediteerde certificatie-instellingen een licentieovereenkomst.
  • Het coördineren van confirmatie van KOMO-kwaliteitsverklaringen naar erkende verklaringen in andere Europese landen en vice versa.
  • Het adviseren van VROM ten aanzien van de erkenning van kwaliteitsverklaringen en ten aanzien van de Richtlijn Bouwproducten.
  • Fungeren als liaison voor Nederland op het gebied van Europese certificering.

www.bouwkwaliteit.nl

Zekerheid om op te bouwen: KOMO

De bouw is een van de belangrijkste economische sectoren van Nederland. De belangen zijn groot. De financiële investeringen navenant. Daarom zoeken de partijen in die sector naar maximale zekerheid. Die zekerheid is er: KOMO. Met het KOMO-keurmerk kan de bouwsector van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. KOMO is een collectief keurmerk. KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. Gebruik van KOMO-gecertificeerde producten en processen verhoogt de efficiency in het bouwproces en verlaagt de faalkosten. Met elk van de vier KOMO-keurmerken – KOMO, KOMO-Afbouw, KOMO-Instal en KOMO-Klimkeur – staat u sterker.

www.komo.nl

Centre technique du bois et de l'ameublement

The Wood and Furniture Technical Centre (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement ) was created in 1952 for and at the instigation of professionals. CTBA offers support for wood and furniture industries working in the field of Research and Development, as well as in the fields of information, technical support, training, standardisation and certification. From the outset CTBA operated with the aim of promoting technical progress, being involved in the improvement of productivity, and ensuring quality within the industry.
It has the status of a Technical Industrial Centre and is part of the CTI network (Technical Industrial Centres). A Board of Directors manages it.

www.ctba.fr

Swedish Wood Preserving Association | SWPA

The institute plays an important part when participating in preparing standards and construction norms in the wood preservation area, nationally as well as internationally.
The institute has also been working to improve the "internal" operating control within the impregnation industry and has also taken an active part in initiating the quality control regarding impregnated wood, carried out by the Swedish National
Testing and Research Institute (SP).

Nordiska Träskyddsrådet
Svenska Träskyddsföreningen

Bouwtechnische Keuring: NA van Kleef & Zn

NA van Kleef & Zn is een aannemingsbedrijf dat zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft als aanbieder van betrouwbare bouwtechnische keuringen.

Bouwtechnische Keuring
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395