Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen | VVNH

De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 300 groothandelsbedrijven in hout. De grote meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 8.000) is werkzaam bij deze ondernemingen. Daarmee kan worden gesteld dat de VVNH de houthandelsbranche zowel kwantitatief als kwalitatief representeert. Bovendien zijn verenigingen, die branchesegmenten vertegenwoordigen, als buitengewoon lid bij de VVNH aangesloten. Buitengewone leden zijn: de Nederlandse Vereniging van Houtagenten, de Algemene Vereniging Inlands Hout en de Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in Hout.

www.vvnh.nl

Links > Brancheorganisaties in Nederland

Algemene Vereniging Inlands Hout | AVIH

De Algemene Vereniging Inlands Hout is de enige brancheorganisatie in Nederland van ondernemers die actief zijn in:

- bosbeheersadvisering
- bosonderhoud
- houtoogst
- rondhouthandel
- rondhoutverwerking (zagerijen, papier, biomassa)

Bij de AVIH zijn ruim 80 leden aangesloten.
Samen vormen zij het professionele netwerk dat oog heeft voor bos ťn hout.

Hoewel de AVIH leden hun bestaansbasis aan het Nederlandse bos en hout ontlenen zijn zij ook actief in aangrenzende buurlanden.

De specialistische kennis die voor het bosbeheer nodig is blijkt evenzeer toepasbaar bij het landschapsbeheer, natuurbehoud en de verwerking van biomassa tot duurzame energie.

www.avih.nl


Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten

Bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), opgericht in 1946 zijn ca. 250 bedrijven aangesloten.

Belangenbehartiging.
De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers in de timmerindustrie op algemeen, sociaal-juridisch, economisch en product-technisch gebied.
De NBvT is de promotor en begeleider geweest van ingrijpend proces dat de van oorsprong ambachtelijke sector heeft omgevormd tot een moderne, industriŽle bedrijfstak met een grote verscheidenheid aan producten, zoals gevelvullende elementen, complete houtskeletbouwwoningen, puien, ramen, binnen- en buitendeuren, trappen, dakelementen en gelamineerde spanten.
De NBvT levert een essentiŽle bijdrage aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout onder meer door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit.

www.nbvt.nl

Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging | EPV

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is opgericht in 1950 en telt op dit moment 50 leden.Aanvankelijk waren alleen fabrikanten van nieuwe pallets en emballage-materiaal lid van de EPV. Sinds 1997 staat het lidmaatschap ook open voor handelaren in gebruikte pallets en reparateurs. De vanuit die sector bij de EPV aangesloten ondernemingen hebben een marktaandeel van zoín 50%; zij spelen een vitale rol in het proces van hergebruik van houten verpakkingen.

www.epv.nl

Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven | NVPB

Wat is de NVPB?
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) is de branche- organisatie die de belangen behartigt van de bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van ongedierte. Onder haar leden bevinden zich enerzijds bedrijven die daadwerkelijk de wering en/of bestrijding uitvoeren en anderzijds bedrijven die de hiervoor benodigde producten en kennis ontwikkelen en distribueren.

Wat doet de NVPB ?
De NVPB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord, ondermeer door de beroepsmatige toepassers van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden, door kennisoverdracht en normering van uitvoering te bewerkstelligen, door betrokkenheid bij de totstandkoming van wet- en regelgeving maar ook door promotie van de NVPB in het algemeen en haar leden in het bijzonder. De NVPB geeft in haar beleid prioriteit ten aanzien van voorkoming en minimalisering van de risicoís voor de mens, de volksgezondheid en het milieu.

www.nvpb.org
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395