Nieuws > Dossiers > Bielzen


15 december 2006 | Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland

De Europese Commissie is het niet eens met de manier waarop Nederland heeft gemeend de Europese regels over gecreosoteerd hout om te zetten in de Nederlandse wet.
Het Besluit PAK houdende coatings dat daarvoor is gebruikt bevat afwijkingen. Daardoor voldoet Nederland niet aan de verplichting om te werken aan een open en geharmoniseerde Europese markt. De Cie maakt er vooral bezwaar tegen dat tweedehands hout aan dezelfde eisen wordt gebonden als nieuw hout. Ook is nagelaten om een belangrijke inperking van een verbod over te nemen.
Gecreosoteerd hout is niet toegelaten in parken, tuinen en in recreatieterreinen, maar dat geldt allťťn als er een risico is op veelvuldig huidcontact. Nederland voert een algemeen verbod in voor deze toepassing en dat mag niet volgens de EC.
De stap van de EC is onder meer ook van belang voor de export van herbruikbare, tweedehands bielzen. De Nederlandse wet bestempelt die nu als 'gevaarlijk afval', terwijl de ontvangende landen ze gewoon als 'constructiemateriaal' accepteren. Nederland houdt daardoor een kostbare, bureaucratische procedure in stand die geen enkele toegevoegde waarde heeft.


12 mei 2006 | Bielzenperikelen opgelost

Bielzen en ander gecreosoteerd hout weer toegelaten volgens Europese regels. Ministerie van VROM trekt eerdere besluiten in

Wat was er aan de hand?
In 2003 had het Ministerie van VROM Europese regelgeving over het gebruik van gecreosoteerd hout op een nogal eigen wijze in Nederlandse wetgeving omgezet. Dat leidde begin 2005 tot een bij die wet horend handhavingstraject om verboden tweedehands bielzen van de markt te weren. Daarenboven kwam VROM begin 2006 met een eigenaardige uitleg van het verbod op toepassing van gecreosoteerd hout in direct watercontact. Dat zou ook (indirect) contact met neerslag inhouden. Daarmee werd in feite gecreosoteerd hout voor alle toepassingen in de ban gedaan omdat nu eenmaal alle toepassingen van gecreosoteerd hout buiten staan.

Niet Europa-proof
Beide verbodszaken hebben niet de toestemming van de Europese Commissie. En die is onmisbaar als een land wil afwijken van wat in Europa is afgesproken. Het was ook anders als VROM in zijn persbericht van 2003 had aangegeven. Het leidde tot grote problemen bij aanleg en onderhoud van spoorwegen. Hoewel tegenwoordig om technische redenen veel betonnen bielzen worden gebruikt zijn er legio situaties waar het gebruik van hout onmisbaar is. De verbodsintenties van VROM hadden dan ook hele grote technische en financiŽle consequenties voor, leveranciers van bielzen, aannemers, spoorwegbeheerders en het railvervoer.

En dus?
Bezwaren alom in binnen en buitenland, juridische procedures, beraad tussen Ministeries over wie de rekening betaalt tot en met klachten bij de Europese Commissie.

Resultaat:
Op 1mei jl. liet VROM weten voorlopig af te zien van haar eigenaardige "indirect water contact" interpretatie en op 10 mei trok ze haar dwangsommen in die ze had opgelegd aan bedrijven die gebruikte bielzen op de markt brachten.
Formeel wacht VROM nog even tot er een goed gesprek met de Europese Commissie is geweest en dan is te verwachten dat de onjuiste omzetting van Europese regelgeving van 2003 wordt gecorrigeerd.
Voor de markt is van belang dat vanaf nu in Nederland, net als in de rest van Europa, gecreosoteerd hout - nieuw en hergebruikt - weer gewoon is toegestaan voor de bekende toepassingen.23 maart 2005 | Hergebruik spoorbielzen levert perikelen op met milieu-inspectie

De eind vorig jaar gehouden gecoŲrdineerde milieu-inspectie in de sector houtverduurzaming evenals de al eerder gehouden extra controles specifiek voor gecreosoteerd hout, blijken vooral voor de handel in gebruikte spoorbielzen verstorende effecten op te leveren.
De milieu-inspectie stelt op grond van het besluit PAK houdende coatings van maart 2003 dat het verboden is om gecreosoteerd hout in voorraad te hebben, te verkopen of te gebruiken als dat hout is verduurzaamd met een ouder type creosootolie. En dat is het geval bij alle spoorbielzen van voor 2001.

Het blijkt dat Nederland de Europese richtlijn, die bepaalt dat hergebruik van gecreosoteerd hout - ongeacht de samenstelling van de creosootolie - wŤl is toegestaan, gewoon niet goed heeft geÔmplementeerd.
Dat is niet toelaatbaar. Dat wordt in elk geval bevestigd door het oordeel van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg!
Inmiddels is daarover een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Het zal wel even duren voor er een officiŽle reactie van de Europese Commissie komt, maar die kan met redelijk wat vertrouwen tegemoet worden gezien. Een eerdere klacht bij de Europese Commissie over het Nederlandse creosootolie toelatingenbeleid bleek destijds ook terecht en leverde bovendien een verwijzing naar jurisprudentie die schadeverhaal op de Nederlandse Staat mogelijk maakt.


© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395