Over de VHN > Geschiedenis - verenigingsarchief

De Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) werd opgericht op 5 november 1957 in Venlo. Dat was niet de eerste keer dat verduurzamers van hout zich organiseerden. De voorganger, Vereniging van Houtbereiders, was al op 10 december 1948 opgericht. Die vereniging omvatte bedrijven die "hout bereiden tegen bederf, hetzij onder druk, hetzij door onderdompeling". De 'dompelaars' werden later niet meer in de omschrijving genoemd. In 1957 werd de omschrijving van de leden "alle natuurlijke personen en naamloze vennootschappen die hout bereiden tegen bederf in gesloten ketels onder vacuŁm en/of druk".

Door de jaren heen is de vereniging steeds actief geweest op het gebied van kennisoverdracht en voorlichting. Aanvankelijk sterk gericht op de techniek en de methode, maar later meer en meer op de milieuaspecten. Vooral vanaf eind jaren '80 heeft de vereniging zich sterk moeten maken om verduurzaming en verduurzaamd hout goed te positioneren. Onderzoek, overleg, juridische procedures, PR campagnes en lobbywerk vormden de hoofdmoot van de activiteiten in de brancheorganisatie.

Sinds eind 2006 stelt de vereniging zich open voor alle professionele, industriŽle manieren van gebruiksduurverlenging van hout. De naam van de vereniging is daarom gewijzigd in Verduurzaamd Hout Nederland. De bekende afkorting 'VHN' en logo kunnen daarmee worden gehandhaafd, terwijl duidelijk is dat de scope van de vereniging is verbreed.

De verenigingsarchieven (tot circa 1995) zijn ondergebracht bij het Gelders Archief te Arnhem www.geldersarchief.nl

© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395