Over de VHN > Activiteiten

 • De VHN is spreekbuis voor bedrijven die op professionele wijze hout verduurzamen, naar ministeries onderzoeksinstellingen, collega brancheorganisaties in binnen- en buitenland, pers, politiek, e.d.
 • Door interviews, gastcolleges en afstudeeropdrachten werkt VHN mee aan kennisvergroting bij studenten die na hun afstuderen in beleid en (hout)praktijk terechtkomen.
 • VHN leden worden regelmatig geďnformeerd over juridische, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Bij die info wordt een keur van berichten uit de binnen- en buitenlandse vakpers toegevoegd.
 • Een keer per jaar is er een ledenbijeenkomst, meestal gecombineerd met een programma waarbij ook de partners worden uitgenodigd.
  Dé gelegenheid voor informele contacten omdat de vergaderingen zelf nooit lang zijn.
 • Bij actuele gebeurtenissen of vragen van de leden organiseert de VHN een extra informatiebijeenkomst.
 • ‘Hot’ nieuws gaat meteen per e-mail naar alle leden.
 • VHN is betrokken bij vernieuwingen van de beoordelingsrichtlijn voor de KOMO certificering.
 • Het VHN bureau is voor elk lid de vertrouwde gesprekspartner.
 • De VHN vertegenwoordigt haar leden in het Platform Biociden en het European Institute for Wood Preservation (WEI)
.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395