Goed geregeld > Duurzaam bouwen

Het toepassen van verduurzaamd hout past uitstekend in de filosofie van duurzaam bouwen. Immers met het gebruik van verduurzaamd hout wordt

  • een hernieuwbare grondstof gebruikt
  • die weinig energie vereist (in teelt, verwerking, transport en toepassing)
  • die CO2 neutraal is
  • en waarvan de opgeslagen hoeveelheid zonne-energie weer kan worden benut bij gecontroleerde verbranding in de afvalfase.

In het Nationaal Pakket Woningbouw zijn voor verduurzaamd hout 2 relevante specificatiebladen opgenomen:

S064
Zorg ervoor dat de duurzaamheid van het gekozen hout geschikt is voor de toepassing. Als de natuurlijke duurzaamheid niet goed genoeg is kan die worden verbeterd. In S064 wordt verwezen naar de normen voor natuurlijke duurzaamheid en het andere specificatieblad.

S081
Als verduurzaming nodig is dan moet dat onder KOMO certificaat gebeuren op basis van beoordelingsrichtlijn BRL0601 voor houtverduurzaming.

Al in 1995 werd bij de Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw onderkend dat KOMO gecertificeerd verduurzaamd hout een belangrijke bijdrage levert.
Het KOMO certificaat garandeert dat het hout is verduurzaamd volgens alle daaraan in Nederland gestelde eisen. Het waarborgt dat de verduurzaming is uitgevoerd met middelen waarvan de Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat er geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen zijn en bovendien is verzekerd dat de ingebrachte middelen goed in het hout gefixeerd blijven. Het KOMO certificaat borgt zowel de verduurzamingstechnische als de milieutechnische kwaliteit van verduurzaamd hout.

Hout is de meest prominente vernieuwbare grondstof.
Vernieuwbare grondstoffen putten de natuur niet uit, maar maken gebruik van haar mogelijkheden en hebben een positieve invloed op de inrichting van de omgeving. De milieubelasting ervan is gering in zowel de productie- als de afvalfase. En hout is behalve milieuvriendelijk ook mooi. Dankzij de hoge kwaliteitsstandaard waaraan de Nederlandse houtverduurzaming voldoet kan er ng meer met hout: t gaat langer mee, t kan op meer plaatsen worden toegepast en het vormt de logische aansluiting op duurzaam bosbeheer. Daarom zet het bouwbeleid (o.a. voor Vinexlocaties) in op meer gebruik van hout in een hele brede reeks van bouwtoepassingen.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395