Verduurzamen van hout (techniek) > Wanneer?

Hout moet alleen worden verduurzaamd als het wordt toegepast in omstandigheden waar risico bestaat van rot en insectenaantasting.
In de praktijk betekent dit dat naaldhout heel vaak moet worden verduurzaamd. De norm NEN-EN 460 geeft dat ook duidelijk aan.

Het is heel belangrijk goed te onderkennen dat het meeste plank- en balkhout een aandeel spinthout bevat.

Spinthout is niet duurzaam. Dat betekent dus dat de meeste houtsoorten eerst een verduurzamende behandeling nodig hebben om buiten duurzaam te kunnen toepassen. Dat geldt ook voor een houtsoort als eik die hier en daar te boek staat als Europees hardhout. Het kernhout van de eik is weliswaar duurzaam, maar de vierkante balken waaruit bijvoorbeeld spoorbielzen worden gezaagd bevatten altijd een gedeelte spinthout.

Het is dus geen overbodige luxe van de spoorwegmaatschappijen in heel veel landen om eiken spoorbielzen te verduurzamen. Zonder die behandeling zou de onderhoudsintensiteit sterk toenemen en de veiligheid van het railvervoer in 't gedrang komen.

Veiligheid is ook een belangrijk aspect bij bijv. speeltoestellen, vangrails, trappen, klimtorens en jachthavensteigers.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395