Verduurzamen van hout (techniek) > Waartegen?

Hout wordt alleen behandeld tegen aantasting door schimmels, insecten en mariene organismen als dat noodzakelijk is. De technische - of natuurlijke duurzaamheid van hout wordt afgemeten aan de weerstand tegen aantasting door schimmels en insecten.
Het kennen van de technische duurzaamheid is van belang bij het kiezen van een houtsoort voor een bepaalde toepassing. Het maakt natuurlijk uit of hout binnenshuis wordt gebruikt in een deurkozijn of buitenshuis als pergola.
Het risico dat een houtsoort wordt aangetast hangt af van vochtigheid en temperatuur. Bij de 'juiste' combinatie is aantasting door schimmels verzekerd!

Schimmels
In Nederland zijn schimmels als houtaantasters veruit het belangrijkst. Om hout te kunnen aantasten hebben zij zuurstof, de juiste temperatuur en genoeg vocht nodig. De snelheid van aantasting verschilt per houtsoort. Houtsoorten die slechts langzaam worden afgebroken bezitten vaak voor schimmels giftige stoffen.
Bij andere houtsoorten is de structuur van het hout goed afgesloten, waardoor er weinig vochttoetreding plaats kan vinden en het hout droog blijft hetgeen ongunstig is voor schimmels. Verder is de verhouding tussen gemakkelijk en moeilijk afbreekbare celwandstof van invloed. De feitelijke weerstand tegen schimmelaantasting, ook wel natuurlijke duurzaamheid genoemd, is een combinatie van genoemde aspecten.

Insecten
Vooral in de bouw hebben we rekening te houden met het risico op aantasting van hout door insecten.
Bij restauraties van oude gebouwen blijkt telkens weer dat houtworm en knaagkever hun werk hebben gedaan. Ook bij relatief jonge gebouwen in de meer bos- en houtrijke streken komt houtaantasting voor door boktor.

Een apart verhaal is de weerstand tegen aantasting door termieten. Deze, van huis uit tropische houtaantaster, komt in Nederland nog niet voor. Toch is het goed ook met dit insect rekening te houden. Veel hout wordt nl. als verpakkingshout (pallets, kisten), gebruikt voor goederenvervoer naar allerlei bestemmingen in de wereld waar wl termieten voorkomen. In dat soort gevallen kan aantasting worden voorkomen door verduurzaming.
Overigens is het zo dat termieten in Frankrijk langzaam naar het noorden oprukken en inmiddels al iets ten zuiden van Brussel zijn gesignaleerd. Een uit Noord-Amerika ingevoerde termietensoort is een aantal malen in Europa met goederen ingevoerd. Het is bekend dat deze zich jarenlang in Hamburg in gebouwen heeft opgehouden en enige schade heeft aangericht.

Wanneer de klimaatverandering echt doorzet is de kans zeker aanwezig dat over enige tijd ook verschuivingen optreden in insectensoorten en aantallen die een risico vormen voor hout. Een inconvenient truth . . . zo zei Al Gore.

Mariene organismen
In zout water vormt vooral de paalworm een groot risico voor onbehandeld naald- en loofhout. Maar enkele tropische houtsoorten zijn bestand regen deze houtaantaster.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395