Verduurzamen van hout (techniek) > Waarmee?

In Nederland wordt hout alleen verduurzaamd met middelen die geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen hebben voor mens, milieu en gezondheid. Een wettelijke toelatingsbeschikking op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet staat daarvoor borg.

Hoewel de middelen voor de preventieve houtverduurzaming niets bestrijden maar juist voorkómen dat er bestreden moet worden, worden ze toch onder het regime van de Bestrijdingsmiddelenwet geplaatst. Deze wet gaat uit van het principe dat bestrijdingsmiddelen zijn verboden tenzij ze zijn toegelaten.

De huidige Bestrijdingsmiddelenwet zal per 1 oktober 2007 worden opgevolgd door de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden die veel meer is gestoeld op Europese regelgeving.

Naast het inbrengen van een middel is voor enkele specifieke toepassingen ook thermische behandeling van hout mogelijk. Verder zijn er al de eerste praktijkervaringen met toepassing van polymeren.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395