Verduurzaamd hout > langs de (snel)weg

In ons steeds drukker wordend land komen woonomgeving en verkeer luidruchtig met elkaar in aanraking.
Het plaatsen van geluidwerende schermen komt daardoor meer en meer in zwang.

Het kiezen van hout als meest natuurlijke materiaal geeft ontwerpers een bijna eindeloze ontwerpvrijheid die uitstekend van pas komt op plaatsen waar te weinig ruimte is voor zware aarden geluidwallen, waar de ondergrond niet stevig genoeg is voor echt zware constructies en verder overal waar hout mooi is.

Een deugdelijke verduurzaming zorgt voor een lange levensduur. Bovendien kan hout zorgen voor een veilige verkeersgeleiding.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395