Verduurzaamd hout > in spoorwegbouw en onderhoud

Er zijn technische redenen waarom steeds meer spoorbielzen ook van beton worden gemaakt: de hogere aslasten en hogere snelheden. Toch zijn er tal van situaties waar de houten biels de perfecte oplossing is. Om er een aantal te noemen: stations met veel wissels, rangeerterrein, industriespoorterreinen, spoorlijn op slappe ondergrond (veengebieden), museumspoorlijn, e.d.
Hout heeft het voordeel dat het licht van gewicht is en zonodig tijdens het werk nog gemakkelijk kan worden bewerkt (geboord, gekort).
Bij ontsporingen ontstaat er minder schade aan het rijdend materieel en in krappe bochten is het relatief, ten opzichte van beton, veel elastischer in het opvangen van zijdelingse druk op de spoorstaafbevestigingen.
(In Oost Europa worden veel spoorlijnen nu vernieuwd met houten bielzen en in Canada stapt men af van de betonnen biels die veel gevoeliger blijkt voor de temperatuurschommelingen: s zomers heel heet en s winters ver onder nul graden.)

Dat bielzen vaak nog een tweede of derde gebruiksduur kennen is velen bekend: borderranden, verhogingen, zitkuilen e.d. werden vaak gemaakt van tweedehands spoorbielzen. Aan particuliere toepassing zijn nu beperkingen gesteld maar in de landbouw worden tweedehands bielzen vaak gebruikt als dampalen waaraan toegangshekken tot percelen worden bevestigd.
In Nederland zijn er gespecialiseerde bedrijven in het opnieuw geschikt maken van spoorbielzen voor een tweede gebruiksduur in industriesporen en het doorsorteren van oude bielzen op geschiktheid voor het gebruik in de landbouw of andere professionele toepassingen.

Niet herbruikbare bielzen vormen een prima brandstof: bij temperaturen hoger dan 800 graden Celcius blijft er niets dan koolstof en waterstof over.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395