Introductie

Wat is duurzaamheid?

Volgens Van Dale heeft duurzaamheid twee betekenissen: (1) "weinig vergankelijk", "bestendig", en (2) "gebruik maken van herwinbare bronnen". Beide zijn relevant voor hout als grondstof.

Op de eerste betekenis van duurzaamheid wordt op deze site uitgebreid ingegaan. Hout blijkt een zeer duurzaam materiaal te zijn, MITS goed gebruikt! Hiervan getuigen bijvoorbeeld grachtenpanden, waarin naaldhout in o.a. heipalen en geveltimmerwerk eeuwen trotseert. Dat dit randvoorwaarden voor het gebruik oplegt is evident. Een goede coating, bescherming tegen (zuurstofrijk) vocht, impregnering met verduurzamingsmiddelen of (chemische) modificatie van hout is dan essentieel.

Ook op de tweede betekenis van duurzaamheid, "gebruik maken van herwinbare bronnen", scoort hout uitstekend. Hout is een materiaal dat niet alleen gerecycled maar zelfs onbeperkt uit bossen gewonnen kan worden, MITS deze natuurlijk verantwoord beheerd worden. Als materiaal is hout grotendeels opgebouwd uit vastgelegde atmosferische kooldioxide. Hout voegt aan het eind van zijn levenscyclus, in tegenstelling tot synthetische materialen, bij verbranding of verrotting geen extra kooldioxide aan de atmosfeer toe: hout is een CO2-neutraal materiaal! Gezien de toenemende zorgen omtrent het klimaatbeļnvloedende effect van extra atmosferische kooldioxide, is het nodig bij beleidsmakers en consumenten te blijven benadrukken dat een toenemend gebruik van hout ook in dit opzicht uiterst belangrijk is voor het waarborgen van een duurzame ("bestendige") samenleving!

Beide betekenissen van duurzaamheid zijn samen van groot belang zijn voor het versterken van de positie van hout in de samenleving.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395