info@vhn.org030 - 693 00 40
English  Deutsch

Lid worden

Voor wie

Lid worden.jpeg

Het lidmaatschap van de VHN staat open voor bedrijven en ondernemers die hout verduurzamen met industriële behandelingen, voor bedrijven die middelen en methoden leveren voor deze industriële behandeling en voor bedrijven die verduurzaamd hout verwerken of verhandelen. U kunt zich voor het lidmaatschap aanmelden bij het bestuur

Voor andere organisaties die betrokken zijn bij professionele houtverduurzaming (zoals onderzoeksinstellingen) bestaat de mogelijkheid zich bij de VHN aan te sluiten als donateur. 

 

Waarom lid worden

Ben je lid van de VHN, dan ben je goed geïnformeerd. Je hebt eenvoudig (formele en informele) contacten met andere ondernemers in je branche, de vereniging informeert je over actualiteiten en andere zaken die jouw bedrijf raken en je hebt een professionele vraagbaak. De VHN is de spreekbuis voor bedrijven die op professionele wijze hout verduurzamen. De VHN heeft contact met ministeries, onderzoeksinstellingen, collega brancheorganisaties in binnen- en buitenland en met pers en politiek.

De VHN behartigt jouw belangen bij regelgevende en handhavende instellingen, zowel in Nederland als in Europa. Zo vertegenwoordigt de VHN haar leden in het Platform Biociden en in het European Institute for Wood Preservation (WEI). Ook is de VHN vertegenwoordigd in het College van Deskundigen van SKH.

De VHN bevordert de vergroting van kennis en begrip van allerlei betrokkenen (‘stakeholders’) rond de branche. Door het geven van interviews en gastcolleges en door het begeleiden van afstudeeropdrachten, maar ook door als onafhankelijke vraagbaak te dienen vergroot de VHN de belangstelling voor verduurzaamd hout.